IMBITUBA SURF TOUR - 2019 Etapa #2
Imbituba 21 e 22 Setembro    
Cronograma/Schedule Domingo, 22.SET.2019

Obs.: O Cronograma esta sujeito a ALTERACOES.
Schedule Subject to CHANGE.
Round Bateria Inicio Previsto Tempo Bateria Do Dia Geral
Round #1 Mirim 01 8hs00min 15:00 min 1 33
. 02 8hs15min 15:00 min 2 34
. 03 8hs30min 15:00 min 3 35
. 04 8hs45min 15:00 min 4 36
Round #1 Infantil 01 9hs00min 15:00 min 5 37
. 02 9hs15min 15:00 min 6 38
. 03 9hs30min 15:00 min 7 39
Semi Final Iniciantes 01 9hs45min 15:00 min 8 40
. 02 10hs00min 15:00 min 9 41
Semi Final Mirim 01 10hs15min 15:00 min 10 42
. 02 10hs30min 15:00 min 11 43
Semi Final Fem.Sub 16 01 10hs45min 15:00 min 12 44
. 02 11hs00min 15:00 min 13 45
Semi Final Fem Sub 10 01 11hs15min 15:00 min 14 46
. 02 11hs30min 15:00 min 15 47
Semi Final Infantil 01 11hs45min 15:00 min 16 48
. 02 12hs00min 15:00 min 17 49
Final Master 01 12hs15min 15:00 min 18 50
Final Junior 01 12hs30min 15:00 min 19 51
Final Soul Surf 01 12hs45min 15:00 min 20 52
Final Infantil 01 13hs00min 15:00 min 21 53
Final Petiz Sub10 01 13hs15min 15:00 min 22 54
Final Fem Sub 10 01 13hs30min 15:00 min 23 55
Final Iniciantes 01 13hs45min 15:00 min 24 56
Final Fem.Sub 16 01 14hs00min 15:00 min 25 57
Final Mirim 01 14hs15min 15:00 min 26 58
Final Fem. Open 01 14hs30min 15:00 min 27 59
Final Open 01 14hs45min 15:00 min 28 60